GRŪDŲ SUPIRKIMAS

GRŪDŲ SUPIRKIMAS

UAB „RKJ Grupė“ superka įvairias kultūras: rapsus, kviečius, miežius, kvietrugius, pupas ir kt. kultūras.

 

UAB „RKJ Grupė“ žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos

Kainininkas Nr. RKJ 2017/08/09

Data: 2017 m. Rugpjūčio mėn.  9  d.

Kainininkas galioja nuo š. m. Rugpjučio mėn. 9  d. iki sekančio kainų pakeitimo.

Kultūra Kokybė Supirkimo kaina (už užskaitomą svorį), EUR/t (be PVM)
Kviečiai Ekstra Baltymai>14%,
glitimas>28,
natūra>78 kg/hl, kritimas>270s,
kita pagal LST
1524:2003 1-ai kl.
156
Kviečiai I kl. LST 1524:2003/2K:2014 LT 150
Kviečiai II kl. LST 1524:2003/2K:2014 LT 142
Kviečiai III kl. LST 1524:2003/2K:2014 LT 132
Kviečiai IV kl. LST 1524:2003/2K:2014 LT 123
Miežiai I ir II kl. LST 1797:2003 113
Rugiai I kl. LST 1580:2003
Rugiai ye II kl. LST 1580:2003
Kvietrugiai LST 1948:2004 103
Pupos  180
Rapsai LST 1323:2006 355

PASTABA: GRŪDAMS SU FUZARIOZE nuo 0,4 iki 5 PROC., KAINA MAŽINAMA 15 EUR . GRŪDAI SU FUZARIOZE DAUGIAU NEI 5 PROC. NEPRIIMAMI.

* Įmonė pasilieka teisę keisti paslaugų įkainius pagal atskirą susitarimą.