GRŪDŲ SUPIRKIMAS

GRŪDŲ SUPIRKIMAS

UAB „RKJ Grupė“ superka įvairias kultūras: rapsus, kviečius, miežius, kvietrugius, pupas ir kt. kultūras.

UAB „RKJ Grupė“ žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos

Kainininkas Nr. RKJ 2020/07/17

Data: 2020 m. Liepos mėn.  17  d.

Kainininkas galioja nuo š. m. Liepos mėn. 17  d. iki sekančio kainų pakeitimo.

Kultūra Kokybė Supirkimo kaina (už užskaitomą svorį), EUR/t (be PVM)
Kviečiai Ekstra Baltymai>14%,
glitimas>28,
natūra>78 kg/hl, kritimas>280s,
kita pagal LST
1524:2019 1-ai kl.
170
Kviečiai I kl. LST 1524:2019 166
Kviečiai II kl. LST 1524:2019 163
Kviečiai III kl. LST 1524:2019 155
Kviečiai IV kl. LST 1524:2019 144
Miežiai I  LST 1797:2018 129
Rugiai I kl. LST 1580:2003
Rugiai II kl. LST 1580:2003
Kvietrugiai LST 1948:2019 120
Pupos  
Rapsai LST 1323:2016 363

PASTABA: GRŪDAMS SU FUZARIOZE nuo 0,4 iki 5 PROC., KAINA MAŽINAMA 15 EUR . GRŪDAI SU FUZARIOZE DAUGIAU NEI 5 PROC. NEPRIIMAMI.

* Įmonė pasilieka teisę keisti paslaugų įkainius pagal atskirą susitarimą.